37 projektów zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania w rudzkim budżecie obywatelskim na 2022 rok. Do tej edycji zgłoszono w sumie 51 pomysłów, jednak 14 z nich nie spełniało koniecznych wymogów. Oddać swój głos na konkretny projekt będzie można między 6 a 12 września tego roku.

- Dziękuję za zaangażowanie wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się na przygotowanie i złożenie projektów. Z kolei wnioskodawcom, których projekty pomyślnie przeszły etap weryfikacji gratuluję i już teraz zachęcam do promowania swoich pomysłów, by tym samym zwiększyć swoje szanse podczas wrześniowego głosowania – podkreśla prezydent Dziedzic.

Do budżetu obywatelskiego na 2022 r. łączni zgłoszono 51 zadań. Najwięcej projektów - 7 - dotyczy dzielnicy Godula. Pozostałe wnioski obejmują swym zakresem Bielszowice (6), Halembę (6), Rudę (6), Bykowinę (5), Kochłowice (5), Orzegów (5), Wirek (5), Nowy Bytom (3) i Czarny Las (1). Jeden projekt dotyczy całego miasta, a jeden miałby zostać zrealizowany w obiektach zlokalizowanych w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda.

14 propozycji mieszkańcy określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł), a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 290 tys. zł). Co istotne, w wyniku weryfikacji szacunkowych kosztów realizacji, dwa z tych ostatnich przekwalifikowano na projekty duże, zgodnie z zapisami uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska.

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej oraz weryfikacji co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, właściwego oszacowania kosztów realizacji (z uwzględnieniem określonego przez projektodawcę zakresu rzeczowego, aktualnych cen rynkowych) oraz rocznych kosztów utrzymania.

W ten sposób zespół ds. budżetu obywatelskiego do etapu głosowania zakwalifikował 10 projektów dużych oraz 27 projektów małych. W przypadku zadań dużych są to: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13, utworzenie strefy rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 13, doposażenie Burloch Areny w nowe atrakcje, budowa boiska szkolnego i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11, budowa boiska do piłki ręcznej i mini piłki nożnej przy szkole Podstawowej nr 15, utworzenie parku doświadczeń w Strefie Aktywności „Basen – Stara Bykowina”, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8, skatepark przy Miasteczku Ruchu Drogowego oraz modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3.

Wśród zadań małych do głosowania zakwalifikowały się: budowa wybiegu dla psów przy ul. Paderewskiego, strefa odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4, modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 44, pumptrack na Burloch Arenie, utworzenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 20, budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 40, modernizacja ciągu pieszego pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka, wykonanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 32, utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w parku im. Mickiewicza w Goduli, budowa parkingu przy ul. Joanny, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, wykonanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35, zagospodarowanie terenu przy ul. Jankowskiego 6, wybieg dla psów w parku im Mickiewicza w Goduli, budowa ogrodzenia oraz bieżni lekkoatletycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym, pumptrack na osiedlu „Paryż” w Goduli, parking przy Szkole Podstawowej nr 3, zastąpienie rzeźby orła tablicą pamiątkową przy ul. Hlonda, wybieg dla psów w rejonie ul. Dworcowej i Do Dworca, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, treningowy tor przeszkód na Burloch Arenie, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 9, zawody dla mieszkańców Rudy Śląskiej, rewitalizacja skweru przy ul. Furgoła, utworzenie ścieżki spacerowo-rowerowej przy ul. Szczęść Boże, rewitalizacja skweru w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela, a także rewitalizacja skweru na pl. Żwirki i Wigury.

W przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania wszyscy projektodawcy otrzymali pisemne uzasadnienia negatywnej weryfikacji swoich wniosków. Wnioskodawcom odrzuconych zadań przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyniku weryfikacji. - Odwołanie wraz z uzasadnieniem będzie można będzie złożyć w terminie od 2 do 6 sierpnia, do godz. 14:00. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta, po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

Natomiast wszystkie pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 6 do 12 września, za pośrednictwem platformy elektronicznej pod adresem www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org. oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. - Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Szczegółowe opisy wszystkich złożonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2022 r. wraz z informacją o wynikach weryfikacji można znaleźć na wspomnianej platformie elektronicznej. Wykazy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce konsultacje społeczne/budżet obywatelski.

Przypomnijmy, że do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok rudzianie wybrali 13 zadań. W trakcie wykonania jest już ścieżka edukacyjna w Dolinie Kochłówki. Pojawił się już także pierwszy kosz do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne - sukcesywnie montowane będą pozostałe kosze, które docelowo staną w poszczególnych dzielnicach. W ostatnich dniach wyłoniono wykonawców dla budowy: boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej, piramidy linowej i innych atrakcji na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, sensorycznego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, multifunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37, a także modernizacji boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6. Trwa jeszcze postępowanie na wyłonienie wykonawców dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, rozbudowy terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica oraz Street Workout także w Parku Strzelnica. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie powtórzone postępowanie na utworzenie strefy relaksu na osiedlu Ficinus.

W tym roku powstanie również tężnia solankowa przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina, czyli projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok, którego nie udało się wówczas zrealizować. Rozpoczęły się już prace przy budowie tej inwestycji. Wartość zadania to prawie 700 tys. zł, większość tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3,994 mln zł, a w 2021 roku – przeszło 4,122 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,6 tys.

KOMENTARZE