Mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a także zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach modernizacji infrastruktury przystankowej w Bytomiu, przebudowane zostaną dwa ważne przystanki autobusowe, a jeden zbudowany od podstaw. Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał już umowę na realizację inwestycji wartą ponad 863 tys. zł.

- To ważne, że jeszcze w tym roku zrealizujemy kolejną ważną inwestycję związaną z infrastrukturą przystankową, na którą nasze miasto pozyskało środki z GZM - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Planujemy przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Wrocławskiej w rejonie Urzędu Miejskiego, a także przystanku „Pętla Górniki” w rejonie ulicy Gajowej. Z kolei przy ul. Żołnierskiej - Jagodnik w Bytomiu-Górnikach, powstanie nowa zatoka autobusowa. Zaplanowaliśmy tu budowę peronu, chodnika oraz wiaty przystankowej - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Przystanek Bytom - Wrocławska w rejonie Urzędu Miejskiego to jeden z najważniejszych przystanków w naszym mieście, z którego podróżują mieszkańcy w stronę dzielnic Bytomia - Karbia, Miechowic, Bobrka oraz Górnik, ale również do takich miejscowości, jak: Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Pyskowice, Ruda Śląska, Wieszowa czy Repty Śląskie.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nawierzchnia zatoki z kostki kamiennej, przebudowany zostanie chodnik na przystanku wraz z zabudową nawierzchni z kostki tzw. integracyjnej oraz pasami prowadzącymi dla osób niewidomych. Ponadto przestawiona zostanie wiata przystankowa oraz powstanie nowe oświetlenie.

Z kolei na przystanku Górniki Pętla przy ul. Gajowej w Bytomiu-Górnikach powstanie chodnik z kostki betonowej wraz z nawierzchnią tzw. „integracyjną”, peron przystankowy wraz z wiatą, oświetlenie uliczne, jak również dokonana zostanie korekta zjazdu z ul. Żołnierskiej.

KOMENTARZE