Trwa jesienna tura spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami. W poniedziałek przedstawiciele rudzkiego magistratu spotkali z mieszkańcami Bykowiny. Uczestnicy pytali o lokalną infrastrukturę drogową oraz gospodarkę odpadami, która z roku na rok jest coraz droższa.

- Niestety aktualnie mamy bardzo ograniczone możliwości finansowe, więc wiele tematów musimy odłożyć na bok, bo nie ma na nie pieniędzy, ale nie zapominamy o nich. Mam jednak dla Państwa dobrą wiadomość. Aleja między ul. Kopalnianą i Sztolniową, o którą wielokrotnie pytali Państwo na poprzednich spotkaniach, zostanie wyremontowana. To zadanie znalazło się w złożonym dzisiaj projekcie budżetu miasta na przyszły rok – zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Na tę inwestycję zaplanowaliśmy 2,5 mln zł - dodał.

Na spotkaniu nie zabrakło pytań o miejsca parkingowe, których brakuje w rejonach często spotykanej w Bykowinie zabudowy wielorodzinnej. - Budowa parkingów na osiedlach nie jest obowiązkiem miasta. Problem wynika m.in. z tego, że kiedyś budowano osiedla bez odpowiedniej liczby miejsc postojowych – tłumaczył Krzysztof Mejer.

Mieszkańcy dzielili się też sugestiami dotyczącymi bezpieczeństwa pieszych, jak wyznaczanie nowych przejść czy montaż sygnalizacji świetlnej na tych już istniejących. - Wszystkie takie zgłoszenia traktujemy bardzo poważnie i przekazujemy do opiniowania przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - podkreślił Mejer.

Padło także pytanie o możliwość ustawienia pojemników na śmieci przy kompleksie garaży przy ul. Otylii. - Trzeba mieć świadomość, że wiązałoby się to z dodatkową opłatą, podobnie jak w przypadku ogródków działkowych. Poza tym z naszych doświadczeń wynika, że bardzo często to nie właściciele garaży z tych pojemników korzystają. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że w takich miejscach kubłów nie stawiamy – odpowiedział wiceprezydent Mejer.

Zgłoszony został również problem wody utrzymującej się po opadach na ul. Katowickiej, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej. Miasto systematycznie sieć tej kanalizacji rozbudowuje, ale nie można w tym momencie wskazać terminu, w którym taka inwestycja zostanie zrealizowana na ul. Katowickiej. Dużo zależy od harmonogramu uruchamiania kolejnych środków unijnych.

Jeden z uczestników chciał wiedzieć, na co miasto przeznaczy 20 mln zł pozyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. - Te środki zostały przyznane na konkretne projekty: modernizację ul. Bałtyckiej oraz rewitalizację Placu Niepodległości – poinformował Krzysztof Mejer. - Takie programy mogą wydawać się dobre, ale lepiej byłoby, gdyby więcej pieniędzy zostawało po prostu w miejskim budżecie. Ideą samorządności jest przecież bezpośrednie decydowanie o realizowanych inwestycjach – dodał.

Spotkanie było też okazją do podsumowania inwestycji realizowanych w dzielnicy w kończącym się roku. Jedną z ważniejszych była termomodernizacja wraz z uciepłownieniem budynku  wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Wyremontowana została też nawierzchnia ul. 11 Listopada, na skrzyżowaniu ulic Korfantego i Kopalnianej wyznaczono przejście dla pieszych, a na przystanku przy ul. Górnośląskiej stanęła wyczekiwana przez mieszkańców wiata. W trakcie jest wykonanie nowej nawierzchni ul. Katowickiej od ul. Górnośląskiej do ul. Sikorek w ramach usuwania szkód górniczych.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Bykowinie zrealizowany został projekt „Czas relaksu w Dolinie Kochłówki”, obejmujący ścieżkę dydaktyczną i miejsca odpoczynku. W trakcie wykonania jest kolejne wybrane na ten rok zadanie – sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47. Na ukończeniu jest tężnia solankowa w strefie rekreacji przy ul. Górnośląskiej, czyli projekt z budżetu obywatelskiego na 2019 rok, który nie doszedł wówczas do skutku ze względu na trudną sytuację na rynku zamówień publicznych i powstaje teraz z „ogólnego” budżetu miasta ze wsparciem środków rządowych. Z kolei na 2022 r. mieszkańcy w tej dzielnicy wybrali rewitalizację skweru przy ul. Katowickiej i Siekiela oraz modernizację ciągu pieszego na obszarze między ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka.

Spotkanie w Bykowinie było szóstym tej jesieni zebraniem dzielnicowym. Ogółem podczas tegorocznej edycji władze miasta zaplanowały osiem spotkań. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 listopada o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8 i będzie dotyczyło spraw dzielnic Wirek i Czarny Las.

KOMENTARZE