Kolejny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych uruchomiono w Świętochłowicach. Do punktu przy ulicy Szpitalnej można przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, farby i rozpuszczalniki, a także złomy metali, zużyte opony oraz inne odpady wielkogabarytowe.

PSZOK przy ul. Szpitalnej przyjmuje odpady w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.00 do 18.00, we wtorek, środę, i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej: https://czyste.swietochlowice.pl/pszok-i/pszok-przy-ul-szpitalnej-jest-juz-otwarty/

Do tej pory świętochłowiczanie mieli problem z pozbyciem się tego typu śmieci. Choć w mieście funkcjonuje już jeden PSZOK na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego, jego lokalizacja na peryferiach miasta stanowi problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych. Do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej można swobodnie dojechać również środkami komunikacji publicznej.

KOMENTARZE