173 tys. wysłanych i 150 tys. odebranych pism, blisko 12 tys. zarejestrowanych pojazdów, prawie 3 tys. wydanych praw jazdy i prawie 700 pozwoleń na budowę. Ponadto 575 zarejestrowanych małżeństw, ponad 2 tys. urodzeń dzieci i 1851 zgonów. Tak w skrócie przedstawia się statystyka prac rudzkiego magistratu w 2021 roku.

W 2021 roku w Rudzie Śląskiej urodziło się i zostało zarejestrowanych ponad 2 tys. dzieci, w tym 981 dziewczynek i 1060 chłopców. Najwięcej dziewczynek otrzymało imię: Julia, Emilia, Hanna, Zuzanna czy Zofia, natomiast dla chłopców rodzice najczęściej wybierali imiona: Jakub, Kacper, Szymon, Antoni czy Franciszek. Najrzadziej nadawanymi imionami były: Matylda, Żaneta, Irmina, Nela oraz Gustaw, Diego, Florian, Zachary. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 575 małżeństw oraz 1851 zgonów. Tych drugich było o 91 więcej niż w 2020 roku oraz aż o 360 więcej w porównaniu do roku 2019.

W 2021 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska wydała 1074 zarządzenia. Z kolei radni podjęli 186 uchwał (o 36 więcej niż w 2020 r.) i złożyli 232 interpelacje i zapytania. W minionym roku odbyło się 15 sesji Rady Miasta, w tym 4 nadzwyczajne.

Dochody budżetu miasta w 2021 r. zostały określone na kwotę 972,4 mln zł, natomiast wydatki na kwotę 958,8 mln zł. Z kolei środki na inwestycje wyniosły prawie 85 mln zł. Warto dodać, że w minionym roku miasto pozyskało prawie 138 mln zł ze środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych.

W ciągu poprzedniego roku pracownicy Wydziału Komunikacji wydali prawie 3 tys. praw jazdy i zarejestrowali blisko 12 tys. pojazdów. Z kolei Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 1013 decyzji administracyjnych, w tym 698 pozwoleń na budowę, a w Wydziale Spraw Obywatelskich wydano ponad 9,7 tys. dowodów osobistych.

W 2021 roku rudzka Straż Miejska interweniowała 24 tys. razy. Funkcjonariusze ujęli blisko 8 tys. sprawców wykroczeń, nałożyli 4 tys. mandatów karnych i skierowali do sądu ok. 170 wniosków o ukaranie. Przeprowadzili także prawie 800 kontroli związanych z gospodarką odpadami oraz podjęli ok. 300 działań antysmogowych.

Z kolei do Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszono 3,3 tys. interwencji (ok 2,2 tys. od mieszkańców i 1,1 tys. od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo). Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej z nich dotyczyło spraw związanych z dzikimi zwierzętami, oświetleniem ulic i zanieczyszczeniem jezdni, chodników czy terenów zielonych, a także utrudnień w ruchu drogowym. CZK pełniło funkcję telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych na szczepienia oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. W tym zakresie przyjęto i udzielono informacji w 1300 przypadkach, zorganizowano ponad 400 transportów osób niepełnosprawnych lub starszych na szczepienia, wydano m.in. ok. 600 tys. maseczek, 660 tys. rękawic oraz 8 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego. Ok. 480 razy zadysponowano koronera do stwierdzenia zgonu w przypadkach, gdy nie był do tego zobowiązany lekarz POZ.

Sporo pracy miało także Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Spośród ok. 150 tys. wszelakiego rodzaju pism, które wpłynęły do rudzkiego Urzędu Miasta, 1489 skierowanych było właśnie do tej komórki. Z telefonicznej, osobistej bądź pisemnej porady biura skorzystało prawie 1,8 tys. mieszkańców, a jego pracownicy przyjęli 235 zgłoszeń konsumenckich i wystosowali 905 pism. Przygotowano również 14 pism procesowych oraz 16 wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego.

Przez cały rok można było odebrać w urzędzie Kartę Dużej Rodziny. Przyznano ją 1068 osobom. Z kolei Rudzka Karta Rodziny 3+ trafiła do ponad tysiąca osób, a Rudzka Karta Seniora 60+ do 260 mieszkańców. W ramach ostatniego wspomnianego programu z miastem współpracowało 106 partnerów.

Według danych na koniec listopada 2021 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie 53,8 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo prawie 27 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 7,3 tys. ton to biomasa, a prawie 6,2 ton to gruz. Poza tym zebrano 5017 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 1,7 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 r., znalazło się też ponad 2300 ton szkła, 2340 ton plastiku oraz prawie 1570 ton papieru i tektury.

KOMENTARZE