Nabierają tempa prace przy przebudowie kanalizacji w Rudzie Śląskiej – Halembie. Od poniedziałku 8 sierpnia rozpoczną się roboty na ul. Solidarności, co oznacza wprowadzenie ruchu wahadłowego na tej ulicy, w rejonie wyjazdu z ul. Międzyblokowej. Już od trzech tygodni trwają natomiast roboty przy ul. Miodowej, w dalszej zaś kolejności drogowcy przeniosą się na ul. Racławicką.

Dotychczasowy zakres robót związanych z przebudową kanalizacji w Halembie do tej pory nie wiązał się z dużymi zmianami w organizacji ruchu drogowego. Niestety teraz kierowcy będą musieli liczyć się z większymi trudnościami. Powodem tego jest rozpoczęcie prac na głównej drodze objętej inwestycją, czyli ul. Solidarności.

Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od poniedziałku 8 sierpnia, a kluczową zmianą będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku ok. 70 m ul. Solidarności od budynku nr 13 do skrzyżowania z wyjazdem z ul. Międzyblokowej. Z tego też powodu za wspomniane skrzyżowanie przesunięty zostanie także przystanek autobusowy „Halemba Energetyków”.

Po wykonaniu tego odcinka, drogowcy kontynuować będą prace przy ul. Solidarności, dalej w kierunku ul. Miodowej. Wtedy również obowiązywać będzie ruch wahadłowy, a wszystko to ma potrwać kilka tygodni.

Od połowy lipca prowadzone są natomiast prace przy ul. Miodowej. W części tej ulicy została już zainstalowana nowa kanalizacja. Po zakończeniu całości robót w tym miejscu drogowcy przeniosą się na ul. Racławicką.

Przebudowa kanalizacji w Halembie składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy zlewni „Miodowa” i ma się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Drugie obejmuje obręb zlewni „Międzyblokowa” i ma się zakończyć do końca tego roku.

Łączny koszt obu zadań to ponad 20,5 mln zł. Inwestycja w Halembie to część większego projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

KOMENTARZE