Zakończyła się przebudowa pieszego połączenia ul. Korfantego i Kopalnianej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. – Zrealizowaliśmy inwestycję, o którą mieszkańcy Bykowiny wielokrotnie pytali podczas dzielnicowych spotkań. Koszt prac wyniósł 1,3 mln zł – powiedział prezydent Michał Pierończyk. Wkrótce przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych na tych ulicach, dzięki czemu nowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie połączony z wcześniej istniejącymi.

Przed modernizacją przestrzeń ta nie była zbyt komfortowa dla pieszych. Problem stanowiła różnorodność nawierzchni, a także sam jej stan. Dodatkowo infrastruktura w domyśle przeznaczona dla pieszych wykorzystywana była także przez samochody.

Rewitalizacja tego miejsca objęła budowę na odcinku 400 m nowej ścieżki rowerowej, która wykonana została z asfaltu. Równolegle do niej wybudowany został chodnik, częściowo z różnobarwnej trylinki. W centralnej części łącznika przebudowany został znajdujący się tam skwer. Oprócz nasadzeń nowej zieleni w postaci drzew i krzewów, zainstalowane zostały także ławki, leżaki oraz donice z roślinami. - Dla rowerzystów przygotowane zostały stojaki rowerowe oraz dwa zestawy naprawcze do rowerów. Z kolei dla dzieci atrakcją jest linowa konstrukcja do wspinaczki. W części zagospodarowywanego skweru wykorzystana została tzw. nawierzchnia biologicznie czynna w postaci różnych rodzajów żwiru – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Kolejna zmiana, która związana jest z realizacją inwestycji, dotyczy zamknięcia zmodernizowanej przestrzeni dla ruchu samochodowego. W tym celu zainstalowane zostały słupki ograniczające wjazd z możliwością ich złożenia.

Teraz nowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie połączony z istniejącą infrastrukturą dzięki przebudowie odpowiednich przejść dla pieszych na ulicach Korfantego i Kopalnianej. - Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a na jej realizację będzie mieć czas do końca roku – informuje prezydent Michał Pierończyk.

Oba przejścia dla pieszych zostaną uzupełnione o przejazdy rowerowe. Przebudowane zostaną również chodniki na terenie przylegającym do przejść. Całość uzupełni wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Koszt prac to prawie 250 tys. zł.

KOMENTARZE