Policjanci z rudzkiej drogówki, przeprowadzili wczoraj na terenie naszego miasta działania "Bezpieczny Pieszy". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Pracujące w ramach działań "Bezpieczny Pieszy" patrole obserwowały rejony przejść dla pieszych, policyjne jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. Policjanci z rudzkiej drogówki ujawnili łącznie 52 wykroczenia, spośród których 17 popełnili piesi. Wśród tych wykroczeń ujawniono, aż 6 za które taryfikator przewiduje karę grzywny w wysokości 1500 złotych. Łącznie za popełnione wykroczenia policjanci wystawili 46 mandatów karne, a także zastosowali 6 pouczeń.


Najczęściej popełniane wykroczenia przez pieszych to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Wśród kierowców najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

KOMENTARZE