Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził nową trzyletnią taryfę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, która będzie obowiązywać od 11 lutego br. - Konieczność skrócenia czasu obowiązywania obecnej taryfy związana jest ze wzrostem ceny hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz zwiększeniem kosztów zakupu paliwa gazowego – tłumaczy podwyżkę Maciej Lesiak, prezes rudzkich wodociągów.

Od 1 stycznia 2023 r. cena netto hurtowego zakupu wody od GPW S.A. wzrosła o 32%. Natomiast wzrost ceny gazu od tego samego dnia wyniósł aż 501%. Wobec tak znaczącego wzrostu kosztów Wody Polskie, jako organ regulacyjny, wydały 2 lutego br. decyzję o zatwierdzeniu nowej taryfy. Zgodnie z oczekiwaniami podwyżka uwzględnia dwie składowe, natomiast włodarze rudzkiego PWiK-a zwracają uwagę na kilkunastroprocentowy wzrost innych kosztów oraz inflację.

Nowa taryfa, która zacznie obowiązywać od 11 lutego br., została podzielona na trzy okresy. Od 11 lutego 2023 r. do 10 lutego 2024 r. cena brutto 1 m³ wody wyniesie 6,97 zł (obecnie 6,02 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 11,29 zł (do tej pory 10,78 zł). Łącznie za wodę i ścieki rudzianie będą więc płacić 18,26 zł brutto.

W drugim roku taryfowym, od 11 lutego 2024 r. do 10 lutego 2025 r., 1 m³ wody kosztować będzie 7,12 zł brutto, natomiast ścieki 11,82 zł brutto za 1 m³. W trzecim, od 11 lutego 2025 r. do 10 lutego 2026 r. – odpowiednio 7,32 zł i 12,06 zł.

Bez zmian pozostaną poszczególne opłaty abonamentowe. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa wynosi 4,96 zł brutto za miesiąc, z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 5,31 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK-a drogą elektroniczną lub za pomocą usługi SMS, wynosi 1,80 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza i 2,16 zł w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród.

KOMENTARZE