Spółka CPK podczas dzisiejszej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zaprezentowała wariant inwestorski planowanej linii kolejowej dużych prędkości Katowice – Ostrawa. Plany zakładają m.in. poprowadzenie nowej linii na terenie Mikołowa. Inwestycja budzi jednak od początku wiele kontrowersji związanych z procesem wywłaszczeń mieszkańców, którzy dziś kolejny raz licznie pojawili się pod Gmachem Sejmu Śląskiego.

Protestujących, podobnie jak grupy parlamentarzystów i radnych (w tym gronie byli m.in. posłowie RP Gabriela Lenartowicz, Ewa Kołodziej i Tomasz Olichwer oraz radni Sejmiku Katarzyna Stachowicz i Grzegorz Wolnik), długo nie chciano wpuścić do Sali Marmurowej, gdzie odbywała się konferencja m.in. z udziałem pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały. Wejścia odmówiono także członkowi Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztofowi Klimoszowi. Wejście było blokowane przez pracowników ochrony i policję.

- Jeśli jakikolwiek projekt, który ma finalnie zostać przekuty w inwestycję stoi w kolizji z interesem społecznym należy go zweryfikować. Tyle że ze stroną społeczną należy rozmawiać, a nie ludzi zwyczajnie zbywać. W praktyce mamy powrót do centralistycznej polityki, wizji państwa, które ma decydować za obywatela. Głos mieszkańców regionu musi wybrzmieć. Dlatego w ramach Sejmiku województwa powstała Komisja Doraźna dotycząca CPK. Nie chcemy być biernym obserwatorem krzywdy jaka ma spotkać ludzi. Dzisiejszy protest pokazuje, że problem jest ogromny, a frustracja mieszkańców, zresztą jak najbardziej uzasadniona – narasta – ocenia marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Marszałek Jakub Chełstowski skierował dziś do wojewody śląskiego pismo w sprawie pilnego zwołania posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ws. CPK z udziałem ministra Horały.

- Budowa Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego od początku budzi kontrowersje i sprzeciw tysięcy mieszkańców, którym grozi wywłaszczenie. Aby rozwiązać problem potrzebny jest dialog i wsłuchanie się w głos społeczny. Trudno jednak o merytoryczną dyskusję, gdy na konferencję z udziałem przedstawicieli rządu nie tylko nie zostaje wpuszczony członek zarządu województwa, ale utrudnia się to mieszkańcom obawiającym się o swoje domostwa w związku z realizacją tej inwestycji. Nikt nie pyta ich o zdanie, co stoi w kolizji z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie. W mojej ocenie mamy do czynienia z ignorancją zamiast rozmowy i wspólnego szukania rozwiązań. Jestem mocno rozczarowany taką postawą – mówi Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa.

- Sposób, w jaki dzisiaj potraktowano mieszkańców protestujących w sprawie Kolei Dużych Prędkości pokazuje, że władza nadal pozostaje głucha na apele kierowane bezpośrednio do strony rządowej. Nie zamierzamy jednak czekać z założonymi rękami aż władza za nas będzie decydować. Dlatego w ramach Sejmiku województwa powołaliśmy Komisję Doraźną ws. CPK, która będzie głosem społecznym i samorządowym dotyczącym tej budzącej ogromne kontrowersje inwestycji. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie są w stanie inaczej przebić się ze swoim przekazem, a w przypadku Sejmiku jesteśmy w stanie działać na szczeblu regionalnym. Dobrze, że sprawą mocno interesują się media. Ten przekaz jest potrzebny, bo o zagrożeniach – czysto ludzkich, jak i środowiskowych jakie niesie za sobą budowa tras dla szybkich kolei w ramach CPK trzeba mówić głośno – konkluduje radny Sejmiku Grzegorz Wolnik, przewodniczący Komisji Doraźnej ds. CPK./

- Publiczne inwestycje mają służyć mieszkańcom, ale nie można ich realizować na ludzkiej krzywdzie. Pomijanie racji mieszkańców, którym grozi wywłaszczenie, zaś rekompensaty nie pokrywają faktycznej wartości majątku to po prostu bezduszność. Protesty mieszkańców przybierają na sile, ale rządzący nie są zbyt chętni do rozmów z ludźmi. Zdają się być głusi na ich obawy, a wręcz strach przed jutrem. Sposób, w jaki próbuje się to realizować pozostawia wiele do życzenia – zaznacza radna Sejmiku, Katarzyna Stachowicz.

Podczas konferencji eksperci CPK wskazali wariant W72, który przewiduje budowę nowych stacji kolejowych m.in. w Żorach Północnych i Mszanie. Projekt miałby zapewnić włączenie do sieci kolejowej 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, czyli największego dziś miasta w Polsce bez dostępu do kolei. Wybrany wariant z przebiegiem na terenie Mikołowa wzdłuż istniejącej linii nr 140 Katowice wiąże się jednak z koniecznością wyburzeń domów, co budzi sprzeciw lokalnej społeczności.

- Tak zwana granatowa linia poprowadzona przez centrum Mikołowa zakłada wyburzenie 147 domów i 317 mieszkań. To samo jest w Orzeszu, Czerwionce-Leszczynach czy nawet w Katowicach. W imię czego za ludzie mają godzić się na wywłaszczenie? – nie kryje oburzenia Ewa Chmielorz reprezentująca społeczny komitet mieszkańców. W najbliższym czasie odbędzie się Komisja Doraźna Sejmiku województwa ds. CPK.

- W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego stanowczo protestuję przeciwko sytuacji, która miała miejsce dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Działając w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego chciałem wziąć udział w spotkaniu dotyczącym ogłoszenia wariantu inwestorskiego Kolei Dużych Prędkości. Nie zostałem jednak wpuszczony na salę. Pan wojewoda śląski Jaroslaw Wieczorek i Pan pełnomocnik Marcin Horała, jako organizatorzy spotkania, ponoszą odpowiedzialność za skandaliczne zachowanie pracowników i ochrony budynku. Na spotkanie dopiero po kilkunastominutowej emocjonalnej rozmowie zostali wpuszczeni radni Sejmiku Województwa Śląskiego, działający w imieniu mieszkańców. Radnym Sejmiku utrudniano de facto dostęp do miejsca pracy. Przypomnę, że nie chciano ich wpuścić do budynku, który jest siedzibą Sejmiku Województwa Śląskiego. To skandaliczne utrudnianie wykonywania mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Władze województwa już kilkukrotnie zapraszały sekretarza stanu Marcina Horałę na spotkanie z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, a przede wszystkim mieszkańcami. Do tej pory apele nie spotykały się ze zrozumieniem. Ponawiam tę inicjatywę. W imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Śląskiego zapraszam na posiedzenie komisji doraźnej Sejmiku Województwa Śląskiego ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego. Liczymy na to, że spotkanie odbędzie się w możliwie szybkim terminie w sali Sejmu Śląskiego – czytamy w oświadczeniu przekazanym przez członka zarządu Krzysztofa Klimosza.

KOMENTARZE