Kwestia realizacji linii kolejowej dużych prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego zdominowała obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Radni Sejmiku przyjęli oświadczenie w sprawie udziału strony społecznej w debacie dotyczącej przebiegu linii kolei dużych prędkości i wyrazili sprzeciw wobec pozbawiania mieszkańców województwa i radnych Sejmiku możliwości udziału w spotkaniach, na których ogłaszane są kluczowe decyzje w tym zakresie.

Sejmik przychylił się także do wniosku marszałka Jakuba Chełstowskiego, który zaapelował do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka o pilne zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

„Spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli strony rządowej, samorządu i mieszkańców jest konieczne, byśmy mogli dyskutować odnośnie ewentualnych korzyści i przeszkód wynikających z realizacji tej inwestycji. Żaden, nawet największy projekt nie może być zbudowany na ludzkiej krzywdzie, z brakiem poszanowania interesów mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy. Ich głos musi wybrzmieć, właśnie dlatego w ramach Sejmiku Województwa powstała komisja doraźna dotycząca CPK, a dzisiaj odbyła się debata z udziałem przedstawicieli samorządów i samych mieszkańców” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„Dzięki demokratycznej zmianie w Sejmiku Województwa Śląskiego, do której doszło w listopadzie ubiegłego roku, możemy wspierać kwestie istotne dla mieszkańców. Sejmik jest otwarty na ich głos, chcemy wsłuchiwać się w ich problemy i na nie reagować, bo każda władza powinna być blisko ludzi. Kwestia związana z realizacją linii kolejowej dużych prędkości to projekt, który wymaga dialogu z samorządowcami i mieszkańcami regionu i zrobimy wszystko, by zostali wysłuchani” – mówił przewodniczący Sejmiku, prof. Marek Gzik.

W trakcie sesji udział zabrali przedstawiciele samorządów w tym m.in. Wiesław Janiszewski, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel, radna Mikołowa Ewa Chmielorz i sami mieszkańcy.

„Jako osoba związana z subregionem zachodnim województwa śląskiego doskonale wiem, co czują mieszkańcy tych terenów po decyzji związanej z wyborem wariantu inwestorskiego planowanej linii kolejowej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sesja Sejmiku i obecność na niej przedstawicieli lokalnej społeczności pokazuje, że mieszkańcy chcą być wysłuchani, inwestycja budzi wiele kontrowersji związanych z procesem wywłaszczeń, a naszą rolą jest umożliwienie im dialogu z przedstawicielami strony rządowej, bo nie da się realizować żadnych inwestycji na krzywdzie ludzkiej” – przekonywał Grzegorz Wolnik, przewodniczący komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego.

„Dziękuję, że możemy zabrać tu dzisiaj głos w imieniu naszych mieszkańców. W ich imieniu chcemy wyrazić sprzeciw. Nie jesteśmy przeciwko rozwojowi, nie chcemy źle dla Śląska i swoich gmin, ale jesteśmy z mieszkańcami i musimy bronić interesów mieszkańców, tego co dla nich jest najważniejsze. Stoimy murem za mieszkańcami, którzy w zderzeniu z władzą są bezsilni” – mówił Wiesław Janiszewski, burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

W trakcie sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z regionu na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. W 2023 roku z budżetu województwa na ten cel trafią łącznie 3 mln zł, które zostaną rozdysponowane pomiędzy 12 gmin dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w: Jasienicy, Wilamowicach, Goleszowie, Istebnej, Blachowni, Olsztynie, Starczej, Herbach, Woźnikach, Łaziskach Górnych, Koziegłowach, Żorach.

KOMENTARZE