Od 1 czerwca br. przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się PreZero Service Południe Sp. z o.o. To efekt rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. Zmianie nie ulegnie natomiast stawka opłaty śmieciowej.

Wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmować się będzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. Równocześnie władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - W tym celu prowadzimy tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają na celu pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania, tak, aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nimi - mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.

W tej chwili dla miasta najważniejszym wyzwaniem związanym z wyborem nowej firmy, która zajmować się będzie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej, jest przeprowadzenie płynnej wymiany pojemników na odbierane odpady. - Zmiana firmy odbierającej odpady to skomplikowana logistycznie operacja, jej częścią jest m.in. wymiana pojemników, którą trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił nas, że dołoży ku temu wszelkich starań – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Cały proces wymiany pojemników został zaplanowany. Pierwsze z nich trafią do mieszkańców już dziś i będą systematycznie dostarczana w kolejnych dniach. Szczegółowy plan wymiany kubłów znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3BvC0NB w zakładce „PreZero Service Południe”. Mieszkańcy z nowych pojemników będą mogli jednak korzystać dopiero po odebraniu dotychczasowych kubłów. Z kolei harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta oraz w aplikacji EcoHarmonogram.

Od 1 czerwca wraz z wyborem nowego wykonawcy zmienią się także niektóre zasady odbioru odpadów, które określone zostały uchwałą Rady Miasta podjętą jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W ten sposób zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej z 4 razy w roku do 2 razy w roku, a z zabudowy wielorodzinnej z 1 razu w tygodniu do 1 razu na 2 tygodnie. Wprowadzony zostanie też limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do 2 worków typu big-bag o pojemności 1 m³ każdy jeden raz w roku kalendarzowym. Przypomnijmy – nadal obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu. W tym celu na osiedlach ogrzewanych piecami pojawią się specjalne pojemniki na popiół, do których nie należy wrzucać innych frakcji odpadów.

Mieszkańcy każdą ilość odpadów – za wyjątkiem odpadów zmieszanych – nadal będą mogli pozostawić w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8. Tam także można odbierać worki na odpady segregowane, w tym bio. Punkt jest czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00.

KOMENTARZE