Oddano do użytku kolejny odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Większość kosztów budowy została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Do wykonania został już tylko odcinek do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja.

- Jest to przykład inwestycji, która wręcz podręcznikowo pokazuje, jak „pracują” i jakie mają znaczenie środki unijne, a tutaj mówimy o kwocie 96,2 mln zł Trzeba też otwarcie powiedzieć, że są to inwestycje pod transformację, jaką przechodzi region. Nie jest to może duży odcinek drogi, ale kluczowy nie tylko lokalnie, ale regionalnie. Bo infrastruktura drogowa to fundament, na którym budowane są miejsce pracy, powstają kolejne inwestycje. Komunikacja i połączenia drogowe otwierają po prostu nowe możliwości - powiedział marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski

- Można powiedzieć, że jesteśmy przed ostatnią prostą do realizacji głównego celu budowy trasy N-S, czyli połączenia dwóch kluczowych dróg w regionie przebiegających przez Rudę Śląską. Wraz z otwartym dziś odcinkiem gotowe jest już ok. 4,5 km - mówi prezydent Michał Pierończyk. - Przypomnę jednak, że w lipcu podpisaliśmy umowę z wykonawcą pierwszego odcinka przedłużenia trasy w kierunku północnym – dodaje.

- Z perspektywy mieszkańców ta inwestycja mocno poprawi komunikację pomiędzy dzielnicami. Sama jestem mieszkanką Bielszowic, więc tym bardziej cieszę się, że właśnie dzięki środkom unijnym udało się to zadania zwieńczyć sukcesem. Drogi wykonane w oparciu o nowoczesne technologie są dziś podstawą rozwoju gospodarczego miast i gmin. Bez wątpienia Ruda Śląska mocno na tym skorzysta - oznajmiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego, Urszula Koszutska. 

Otwarta dziś uroczyście inwestycja obejmowała odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, budowę ronda na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

 - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką jest dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ma formę turbinową. Przebudowane zostały wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstały drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe, system odwodnienia oraz oświetlenie. Wykonane zostały także obiekty inżynierskie – wiadukty, mosty, przejścia podziemne, przepusty – wylicza Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Prace projektowe i budowlane wraz z nadzorem kosztowały ponad 114 mln zł. Do tego dochodzą wydatki na wykup gruntów. Większość kosztów została pokryta ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Media