Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym prace przy budowie pierwszego odcinka trasy N-S na północ od Drogowej Trasy Średnicowej postępują z tygodnia na tydzień. Jednocześnie władze miasta cały czas chcą domknąć budowę trasy na południe do autostrady. Pomóc ma w tym dofinansowanie ze środków unijnych, które w ostatnich dniach przyznane zostało na ten cel. Na ten moment jest to kwota ponad 143 mln zł.

 

- Prowadzona od kilku lat budowa trasy N-S i docelowe połączenie nią Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4 to kluczowe przedsięwzięcie drogowe w mieście - podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Mieszkańcy północnych dzielnic, tj. Rudy, Orzegowa i Goduli, codziennie odczuwają skutki wzmożonego ruchu od strony Bytomia w kierunku DTŚ. Przedłużenie trasy na północ jest z tego względu kluczowe, dodatkowo to także szansa na otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych - dodaje.

Budowa pierwszego odcinka trasy N-S w kierunku północnym od DTŚ do ul. Magazynowej trwa od kilku miesięcy. Dzięki przyjaznej aurze prace postępuje z tygodnia na tydzień. Obecnie wykonywane są roboty związane z budową przejazdu gospodarczego pod trasą N-S do kompleksu garaży w rejonie ul. Wawelskiej. Ponadto przebudowywane są sieci uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym ul. Magazynowej oraz budowanej trasie N-S. Wykonywane są też badania terenu oraz prowadzone są roboty związane z budową zbiorników retencyjnych.

Z budową tego odcinka trasy N-S wiążą się także zmiany w organizacji ruchu. – Obecnie największym utrudnieniem dla kierowców jest niewątpliwie zamknięcie fragmentu ul. Magazynowej na odcinku od ul. Norwida do ul. Kokotek. Objazd poprowadzony został ul. Wolności i taki stan rzeczy pozostanie jeszcze do jesieni – informuje wiceprezydent Jacek Morek.

Koszt robót budowlanych prowadzonych na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej wyniesie ok. 60,5 mln zł. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez magistrat 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga). Czas realizacji określony został na 20 miesięcy od chwili podpisania umowy (lipiec 2023 r.).

Projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetarg na budowę drugiego i trzeciego odcinka trasy na północ, na które miasto jesienią 2023 r. otrzymało dofinansowanie w ramach siódmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Chodzi tu o kwotę 250 mln zł.

Przypomnijmy, że miasto zamierza dokończyć też budowę tej trasy w kierunku południowym. Niedawno projekt dotyczący budowy trasy N-S od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 przeszedł pozytywną weryfikację i tym samym Ruda Śląska ma otrzymać na ten cel ze środków unijnych niemal 143,5 mln zł. - Kwota ta nie jest jeszcze ostateczna, a wartość dofinansowania zostanie określona w umowie, którą miasto podpisze z Urzędem Marszałkowskim. Chodzi o to, aby wsparcie było jak najwyższe, bo całkowita wartość inwestycji to 266,7 mln zł – wylicza prezydent Michał Pierończyk.

KOMENTARZE