Zdrowie psychiczne Polaków pogarsza się z roku na rok. Podobnie jest na całym świecie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: pandemia COVID-19, wojny, inflacja czy kryzys wiary. W całym kraju brakuje psychologów oraz psychoterapeutów. W wielu mniejszych miastach na wizytę u specjalisty czeka się miesiącami. Utrudniony dostęp do leczenia powoduje ogólnonarodową dyskusję na temat zdrowia psychicznego oraz poprawy dostępności usług.

Potwierdzona badaniami i skuteczna w zarządzaniu stresem u pacjentów z depresją jest terapia wirtualnej rzeczywistości. APO Finance Sp. z o.o. start-up  z Katowic przy współpracy z szeregiem firm oraz wybitnych specjalistów połączył potencjał terapii zajęciowych z potencjałem wirtualnej rzeczywistości, która uruchamia wyobraźnię i nasze wewnętrzne zasoby. Odizolowanie od problemów i otoczenia daje szansę poprzez gry terapeutyczne zainstalowane na wirtualnych okularach na znalezienie w sobie siły, energii i wewnętrznych zasobów, a w efekcie przynosi potrzebną pomoc w procesie zdrowienia.

W projekcie badaniami właściwymi poprzedzonymi pilotażem objęto 160 osób korzystających z psychoterapii, w tym 98 kobiet i 62 mężczyzn. Wyłoniono grupę właściwą liczącą 80 osób korzystającą z okularów vr z grami terapeutycznymi i grupę kontrolną liczącą też 80 osób korzystającą z tradycyjnych metod terapii. Każda z osób uczestniczyła w kilku eksperymentach badawczych. Uzyskano 720 pomiarów z badań. Analiza statystyczna wykonanych badań potwierdziła skuteczność używania okularów vr z grami terapeutycznymi w obszarze wsparcia leczenia zdrowia emocjonalnego pacjentów. W większości przypadków ponad 70% respondentów grupy właściwej wykazało, że po wirtualnych grach terapeutycznych nastąpiło zmniejszenie ich objawów somatycznych, poprawa nastroju, zmniejszenie stresu, zmniejszenie napięcia emocjonalnego i szybsze zasypianie. Objawy poprawy zdrowia psychicznego nastąpiły u nich w większym stopniu niż u pacjentów, którzy nie używali okularów vr tylko korzystali z tradycyjnych form terapii.

Badania zakończone w grudniu 2023r. wykazały, że zastosowanie okularów vr z grami terapeutycznymi może stanowić uzupełnienie leczenia zdrowia psychicznego pacjentów pacjentów o aspekt emocjonalny. Elementy chromoterapii, terapii lasem i sztuką w wirtualnej rzeczywistości mogą być bezpiecznym wsparciem w radzeniu sobie ze stresem i depresją i stosowanie uzupełniająco w leczeniu schorzeń układu nerwowego, w profilaktyce zasypiania, jako sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego w sytuacjach przeciążenia emocjonalnego, w sytuacjach nadmiernego stresu, np. przed zabiegami, wizytą u stomatologa, egzaminami itp. oraz jako wsparcie w medycynie i rehabilitacji.

Najważniejsza jest jednak świadomość bezużyteczności tego narzędzia jeśli pozbawione będzie ono określonej aktywności człowieka: pacjenta i terapeuty. Wirtualna rzeczywistość to oczywiście nowoczesna technologia komputerowa, symulująca rzeczywiste otoczenie, ale jeśli wpływa i wpływać może na sensorykę - wzrok, słuch czy dotyk i  może  przyczyniać się do zwiększenia motywacji oraz zaangażowania pacjenta w proces rehabilitacji i zdrowienia to z całą pewnością warta jest uwagi. Tak jak warta jest uwagi praca nad wyjściem naprzeciw dzisiejszym potrzebom społeczeństwa w zakresie optymalnych metod świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

KOMENTARZE