Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali na terenie powiatu rybnickiego 55-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez fiński wymiar sprawiedliwości. Mężczyźnie zarzuca się handel narkotykami i substancjami psychotropowymi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz sprowadzenia na teren Finlandii znacznych ilości narkotyków.

Do punktu kontaktowego ENFAST (europejskiej sieci współpracy policyjnej, zajmującej się poszukiwaniami najbardziej niebezpiecznych przestępców) w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, wpłynęła informacja o wszczęciu poszukiwań na podstawie ENA za 55-letnim mężczyzną.

Wstępne ustalenia wskazywały, że może on przebywać na terenie jednego z miast województwa śląskiego. W związku z tym śląscy „łowcy głów”, specjalizujący się w ściganiu sprawców najgroźniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym i terrorystycznym, ustalili prawdopodobne miejsce pobytu poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany na ulicy, gdy wychodził z samochodu. Był bardzo zaskoczony i nie stawiał oporu.

Poszukiwany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a następnie do Sądu Okręgowego w Gliwicach, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna będzie oczekiwał teraz na proces ekstradycyjny do Finlandii.

KOMENTARZE