REZOLUCJA RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

W sprawie negatywnego wyniku rozstrzygnięcia konkursowego Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. prowadzącego działalność w zakresie świadczeń okulistycznych.

My, Radni Rady Miasta Ruda Śląska, niniejszym wyrażamy niezadowolenie i rozczarowanie wynikiem rozstrzygnięcia konkursowego Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. prowadzącego działalność w zakresie świadczeń okulistycznych.

Negatywna decyzja wydana w tym zakresie, powoduje konieczność wielokrotnego przemieszczania się pacjentów Miasta Ruda Śląska do najbliższych placówek służby zdrowia posiadających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w ww. zakresie oddalonych od Rudy Śląskiej o co najmniej kilka do kilkunastu kilometrów.

Miasto Ruda Śląska liczy około 140 tysięcy mieszkańców, w tym wiele osób starszych, które wymagają szerokiego spektrum specjalistycznej opieki w zakresie okulistyki.

W ciągu ostatnich kilku lat zgodnie z postępem medycyny oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia z środków finansowych gminy dokonano modernizacji aparatury medycznej. Kosztem wielu wyrzeczeń zakupiono najnowszej generacji sprzęt medyczny umożliwiający pełną diagnostykę, leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń okulistycznych na poziomie najlepszych ośrodków okulistycznych w kraju.

Interdyscyplinarność Szpitala jest jego atutem zapewniającym pełny komfort i bezpieczeństwo pacjentów obciążonych różnymi schorzeniami z pogranicza wielu specjalności medycznych. W naszym kraju z uwagi na sytuację demograficzną związaną ze starzeniem się społeczeństwa grupa starszych pacjentów stanowi coraz większy problem terapeutyczny. Wybrali oni Oddział Okulistyczny naszego Szpitala ze względu na bardzo dobre osiągnięcia, wynikające z przygotowania kadry medycznej oraz odpowiedniego zaplecza technicznego. Z usług Oddziału oprócz mieszkańców naszego miasta korzystali również liczni pacjenci z sąsiednich miast. Personel lekarski oraz pielęgniarski systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, między innymi biorąc udział w szkoleniach i kongresach medycznych.

Oddział Okulistyczny organizował liczne prelekcje i badania profilaktyczne kilka razy w roku w ramach tzw. „białych niedzieli”. Te formy zaangażowania społecznego personelu medycznego cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe, my Radni Rudy Śląskiej zwracamy się z apelem do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie sytuacji i podjęcie decyzji zgodnej z społecznymi oczekiwaniami oraz dobrem pacjentów.

 

KOMENTARZE