Oddział Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu jest jednym z najlepszych tego typu oddziałem w województwie śląskim. Jest to zasługa wysokiego poziomu kadry medycznej, która stara się podczas procesu leczenia wykorzystywać niekonwencjonalne metody.

Wyjątkowy sposób informowania o wydarzeniach kulturalnych wybrał Urząd Miasta Radzionków. Aktywować można usługę, która za pomocą wiadomości tekstowej informować będzie co ciekawego dzieje się w Radzionkowie.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, jako zarządca dróg w mieście, zwraca się do wszystkich osób, które są zobowiązane do oczyszczania chodników, o nieusuwanie śniegu na jezdnię. Powoduje to jej zawężenie, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla kierowców.

Węgiel - dobrodziejstwo czy fatum górniczych gmin, zrównoważony rozwój czy gospodarcze spustoszenie? Co robić, by nie było powtórki z Karbia? Między innymi tym zagadnieniom została poświęcona konferencja "Factum est factum" zorganizowana dziś przez Urząd Miejski w Bytomiu i Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą.

Po opublikowaniu wyników spisu powszechnego poseł Marek Plura zapowiada kolejną próbę przeforsowania w sejmie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która zapewni śląskiej mowie status języka regionalnego.