Wiyncyj jak 500 atrakcjůw we 47 industryjnych zobytkach we 28 sztadach ślůnskij rejyncji a ku tymu transport na fatki. Ja, to gynau je Industriada, kero latosi juże niýdugo.

    Motywym kludzůncym latośnego fajeru zobytkůw techniki je sycyniý dymfmaszýny a cugůw. We rytm pudzie wiyncyj jak 500 atrakcji Industirady.
    Latośno Industirada je już trocha inkszo niż te ze łůńskich lot. Wszysko skuli tego, iże we februarze tego roka Polsko Ôrganizacjo Turystyczno ôdznoczyła Industriada złotym certyfikatym. Je to taki Ôskar we prajsach we turistyce a ôznaczo, iże fajer industryjnych zobytkůw je nojlepszym turistik produktym we Polsce ai festelnie dobrům markům.
    Tyż sie w sumie niý ma co dziwować. Jak kożdego roka je na nij mocka atrakcjůw a łůnczy hołda sztadůw. Latosi na liście je aże 47 industryjnych stawiyniůw. Dwa s nich bydům piyrszy roz na tym fajerze. Bydzie to fabrika fol żywobycio, czyli downo fabrika ôbrobiarek Defum we Dąbrowie Górniczyj a zidlůng huty Silesia ze Rybnika. Kożdy s nich chce zaskoczyć, a prziciůngnyć ludzi do sia, beztuż przirychtowoł ekstra program na tyn czos.
    Atrakcjůw we roztomajtych sztadach je na prowda mocka, a coby dů nich zajechać propůnujymy publik kůmunikacjo. Bo na Industriada przirychtowane sům tyż Koleje Śląskie, MZK Tychy a KZK GOP.
    Beztuż zocnie wszyskich zaproszůmy a spůminůmy, sztartujymy juże we piůntek, a sobota 10 czyrwnio wszyske maszýny pudům juże na fol.

KOMENTARZE