Na budżet ôbywatelski 2018 we Rudzie Ślůnskij przeznoczůnych je 2 mln 815 tyś zł. Za te piniůndze bydům finansowane nojlepsze idyje zgłoszůne do budżeta. Uzdajům zaś same miynszkańce.

    Ôd 22 maja idzie we Rudzie Ślůnskij zgłoszać projekty do budżeta ôbywatelskigo na 2018. Dziynka tymu miynszkańce sami majům ôkazjo wpływać na inwestycyje we jejich sztadzie.
    Teroźnie do potajlowanio je po 165 tys. na kożdo dzielnica, a ku tymu jeszcze 1 mln na projekty dlo cołkigo sztada. W sumie praje 3 mln zł, za kere pudzie finansować projekty zgłoszůne bez miynszkańcůw.
    Trza jednako spamiyntać, iże jak wtoś chce przedstowić swoja idyjo, to mo na to 1 miesiůnc. Wszyske antragi muszům tyż być zrychtowane podle ukwoły Sztad Rady ai zarzůndzynio Sztadprezydynt. Kej wszyske antragi uostanům juże sprowdzůne bez urzyndnikůw, to zrychtowany uostanie welůng, kery podle formplana napocznie sie 4 zeptymbro. Welować bydzie szło bez 11 dni.
    Niýskorzi, czyli 18 zeptymbro welůng mo być porachowany a dziynka tymu wiadůmo bydzie, kere idyje sie nojbarzi spodobały. Wyniki ôpublikowane uostanům 29 zeptymbo, dziynka czymu wiadůmo juże bydzie jake inwestycyje ze budżeta ôbywatelskigo we 2018 uostanům sfinansowane.

KOMENTARZE