Dlo mundurowych ze Rudy Ślůnskij bůło niýdowno sbajslowane szkolyniý ze ratowanio ludzi kej sie topiům. Cołke ćwiczynia bůły nad Kokotkiym na Chebziu.

    Policmany, fojermany a nurki ze OSP ze Rudy Ślůnskij cuzamyn sbajslowali ćwiczynia ze retowanio we wodzie, kere kludzůne bůły bez trzi dni nad stowym Kokotek na Chebziu. Na szkolyniu bůła i teoria i praktika. Dziynka tymu policmany umieli potrynować techniki wyciunganio ludzi, kerzi sie topiům. Bůły tryningi ze sprzyntym ai bez, coby poradzić sie we kożdyj sytuacji.
    Swoje umiyjyntności trynowali tyż fojermany a retowniki Rudzkigo Wodnego Pogotowio Retunkowego. Kożdy s nich niý roz juże mioł take szkolyniý, nale na zicher werci sie take umiyjyntności spůminać a trynować. Tym barzi, iże łůni we fachu majům retowaniý inkszych. A że na placu je coroz lepszo pogoda do kůmpanio, a chłůdno woda we plosach zachynco do wskakiwanio, to tako wiedza moge ôkozać sie na prowda potrzebno.
    Miyjmy nodziyjo jednako, iże praktyczne wykorzystywać ja bydům retowniki ýno na tryningach.

KOMENTARZE