Juże 12. roz trefili sie miłośniki gůrůw na trefie zmianowanym Lawina. Ôstatni bůł na Frynie we Rudzie Ślůnskij. Uoboczcie sami, jako tam bůło.

 

    Cołko idyjo napoczła sie ôd tego, co we miynszkaniu inicjatorůw Magdalyny Zborowskij-Baca a Krystiana Baca zaczli trefiać sie jejich kamraty, coby pokozywać sie knipsy a filmy ze swoijich rajzůw we gůry. Co roz jednako bůło ich wiyncyj, aże w kůńcu przestali sie tam mieścić, jako spůminajům Magdalyna Zborowsko. Potyn wszysko poszło juże jak lawina, a jako dodowajům Krystian Baca, teroski zatrzimać to moge juże ýno Půnbuczek.
    Teroski Lawina to juże trefy niý ýno do jejich kamratůw, nale dlo ludzi ôbmiłowanych we rajzowaniu po gůrach. Pokozuje sie tam interesantne filmy, knipsy, sům wystowki, prelekcje a kůncerty. Je to rýchtich fajer, ýno że do takich, co to lubiům jechać na wander wysoko.
    Jedna ze takich prelekcyj latosi kludzili Piotr Głowacki, kerzi kej mielli 19 lot dostali wszczpiůny herc uozrusznik. Niý przeszkodziůło mu to jednako zůńś na wiyrch Kilimandżaro a nawet Mont Everestu. Pokozuje łůn, co nojwożniyjsze to chcieć.
    Tako inszpiracjo to na prowda dobro motywacjo do modych, kerzi rada prziłażům na norychta wspinanio sbajslowane we Podstawowyj Szuli nr 16 we Rudzie Ślůnskij. Tam na ściance poradzi sie trynować niý ýno siła we rynkach, nale przede wszyskim druk ducha.

 

KOMENTARZE