Nowe kůmpetyncje, nowe znajůmości, nowe perspektywy. A przi tymu prosty cwek - być jak nojlepszym fachmanym we tym, we czym sie szkoli. Tak idzie podsumować projekt, kery pokozuje, co nojlepij uczyć sie ôd siebie wzajym. We cołkij Europie.

 

    Bezmaś kożdy roz, kej je możebnoś, coby pojechać na staż kajś do Europy, modzi na prowda rada sie zgłoszajům. Co tu sie dziwować, take projekty dowajům im lepsze perspektywy na prziszłość a niý ýno.
    Tak choby we tym ôstatnim "Z Europą po sukces w zawodzie", dziynka kerymu szkolorze ze Zespołu Szulůw Ponadgýmnazyjalnych nr 4 na Szwarcwaldzie we Rudzie Ślůnskij můgli pojechać do Włochůw. Cołki projekt je tym barzi atrakcyjny, bo modzi niý musieli starać sie ô piniůndze na tako rajza. Wszysko uostało dofinansowane ze Europyjskigo Fundusza Społycznego.
    Jednako niý samo rajza bůła sam nojwożniyjszo a staż, dziynka kerymu modzi mieli ôkazjo potrynować swoje umiyjyntności tychniczne, nale tyż uozwijać umiyjyntności miynke. Dziynka tymu bydům lepszymi kandydatami do roboty a przi tymu lepij sie bydům czuć przi włażyniu na rynek roboty, jako tublikujům nům Jarosław Jabłoński - koordynator tego projekta.
    Modzi tyż rada na to zaglůndajům. Dů nich to niý ýno ôkazjo na poznaniý nowych ludzi a zoboczyniý czegoś nowego. Je to tyż dlů nich dobro ôkazjo na nauczyniý sie nowego lynzyka ai kultůry tego kraju, a przi tymu podszkolyniý we umiyjyntnościach, kere ich interesujům. Kej zaś dodůmy do tego umiyjyntnoś roboty we manszafcie, asertiwność a ôdpornoś na stres, to juże blank niý trza sie boć ô to, jak im půdzie we prziszłości we robocie.

 

KOMENTARZE