Park Ślůnski, coby wiedzieć kaj co je, a kaj co idzie robić, przirychtowoł szpecjalno landkarta. Dziynka tymu bydzie tyż szło planirować uozwijanie przestrzyni we tym nojsrogszym u nos parku.

 

    Rada ds. Roztomajtości Biologicznyj Parku Ślůnskigo cuzamyn ze przedstowicielami ślůnskich uczelni sbajslowała landkarta stref przirodniczo-użytkowych Parku.
    Wszysko po to, coby potajlować cołki Park na myńsze kůnski a bezto lepij uzdować uwzglyndniajůnc potrzeby przirodnicze. Przi tymu lecyj bydzie sie tyż dować pozůr na to, co sie kaj moge a mo dzioć. Beztuż bydzie szło uozwijać kożdo tajla niýzoleżnie a przi filowaniu na jejij indywidualne funkcje a charakter.
    Cołke tajlowaniý wyznoczyło 9 stref, we kerych snojdymy miyndzy inkszymi strefa ścisłyj ôchrůny przirody, kůmunikacyjno, rekracyjno-parkowo a place inwestycyjne.

 

KOMENTARZE