Policjanci z rudzkich Komisariatów Policji i Wydziału Ruchu Drogowego, strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz nurkowie z Ochotniczej Straży Pożarnej wspólnie zorganizowali trzydniowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego, które przeprowadzone zostały na zbiorniku wodnym Kokotek w Rudzie Śląskiej. Te obejmowały zarówno szkolenia teoretyczne jak i praktyczne. Policjanci trenowali między innymi techniki ratowania tonącego bez sprzętu jak i z jego wykorzystaniem a także udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Swoje umiejętności mogli sprawdzić w symulowanej akcji ratowniczej także Strażacy Pożarni. Do szkoleń zostali zaproszeni także ratownicy Rudzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego, którzy zgodnie ze swoją profesją posiadają ogromną wiedzę na temat ratowania topiących się ludzi. Zbliżający się sezon wypoczynkowy jest dobrą okazją do tego typu szkoleń i przekazywania niezbędnej wiedzy, której zastosowanie w praktyce może ocalić ludzkie życie.

Media

KOMENTARZE