Debatowali przed świętami.

Marcowe obrady Sesji Rady Miejskiej w Bytomiu przebiegły niezwykle spokojnie, chociaż nie obyło się w niektórych projektach uchwał bez sporów  i rozbieżności zdań pomiędzy radnymi a prezydentem. Łączenie  dwóch gminnych spółek Zakładu Budynków Miejskich oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego w jeden organizm ma przynieść same korzyści miastu. Jednak nie wszyscy radni są optymistami w tej kwestii. Kontrowersje wzbudziła również sprawa umorzenia długu Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej. Nie obyło się również bez zmian w budżecie miasta. Chociaż projekt uchwały w sprawie połączenia spółek gminnych nie został przegłosowany, to trzeba przyznać, że marcowa Sesja Rady Miejskiej w Bytomiu przebiegła sprawnie.

Media

KOMENTARZE