Dzisiaj, tj. 26 marca, dokonano przekazania terenu pod budowę ulicy Księżogórskiej. Droga będzie liczyła około 750 metrów długości i powstanie na odcinku od drogi na kąpielisko do ulicy Anieli Krzywoń.

Szkoła Podstawowa numer 1 w Radzionkowie od ponad roku z powodzeniem uczestniczy w projekcie Comenius. Tym razem w ramach wizyty partnerskiej placówkę oświatową oraz miasto odwiedzili nauczyciele z dziewięciu europejskich krajów.

W piątek 30 marca w ramach III Radzionkowskich Dni Nauki oraz Dni Otwartych LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie odbędzie się festyn szkolny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie informuje, że przystępuje do piątej edycji projektu systemowego „Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków" – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Punkt Konsultacyjny Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza zainteresowanych na bezpłatne usługi informacyjne w zakresie rozpoczynania, prowadzenia działalności oraz pozyskiwania źródeł finansowania.