Wczorajsza Sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej dotyczyła między innymi zmian w budżecie oraz dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie między innymi prac konserwatorskich.

 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za wykup gruntów w użytkowanie wieczyste. Nie 60 a 90 proc. bonifikaty dla mieszkańców Rudy Śląskiej domagali się radni podczas wczorajszej sesji. Władze miasta uważają, że taka zmiana zaszkodzi budżetowi miasta. Przewodnicząca Rady Miasta nie zgadza się zarzutami włodarzy. Podkreśla również, że odpowiedzialność za podjęte uchwały leżą także po stronie radnych a nie tylko władz miasta. Radni dokonali jednak poprawki i zwiększyli do 90 %. ulgę przy wykupie gruntów w użytkowanie wieczyste. Rudzcy samorządowcy podczas sesji zaapelowali również do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o urealnienie sposobu jej naliczania. Pensje polskich nauczycieli są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej dlatego przyszedł czas, by coś zmienić w tej kwestii. Uchwała została przegłosowana 16 głosami ,,za” , ale było tez 5 głosów ,, przeciw”. Z kolei 2 osoby postanowiły wstrzymać się od głosu. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości obecni na sali nie zdecydowali się poprzeć apelu.

 

Media

KOMENTARZE