Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zlikwidowali na terenie Zabrza plantację konopi indyjskich. Zlikwidowana plantacja liczyła 1 130 krzewów oraz  ponad 100 kilogramów wyprodukowanego suszu.

27 stycznia przypada Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. To nowe święto wprowadzone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jedno z największych górniczych miast w Europie, takie opisy można przeczytać wyszukując informacji w sieci na temat Rudy Śląskiej. O górnictwie, jego przyszłości i konsekwencji rozmawiać będzie Grażyna Dziedzic z prezes Kompanii Węglowej S.A. Joanną Strzelec - Łobodzińską.

XXII Sesja Rady Miasta za nami. Radni przyjęli miedzy innymi program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2016.

Duże zmiany czekać mogą rudzkie szkolnictwo. Zgodnie z informacjami, jakie przekazała w programie "Echa Miasta", wiceprezydent Anna Krzysteczko w planach jest likwidacja kilku zespołów szkół oraz połączenie części jednostek.