W najbliższą sobotę w obiektach Szkoły Podstawowej nr 30  i Gimnazjum nr 3 odbędzie się akcja profilaktyczna: "Trzeci Śląski Przystanek PaT" dla ponad pięciuset młodych ludzi z terenu województwa śląskiego, które realizują cele i założenia programu Komendy Głównej Policji: PaT- Profilaktyka a TY".

W auli Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej odbył się finał VII edycji miejskich olimpiad przedmiotowych szkół podstawowych.

O castingu Maria Klich dowiedziała się z internetu i choć musiała przyjechać tu aż z Paryża, gdzie studiuje, stawiła się punktualnie. Przesłuchania to dla niej wielka szansa na realizację życiowego celu.

Jedno z otwartych w czasie wakacji przedszkoli to te w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej – Halembie. Tam do 15 czerwca rodzice mogą zapisywać swoje dzieci. Ten termin obowiązuje też w innych przedszkolach.

Na targowisku w Rudzie Śląskiej -Wirku odbyła się dziś impreza pod hasłem "Nie daj się - bądź trzeźwy" Imprezę zorganizowały władze miasta oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.