Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że 9 grudnia od 8.00 do 11.00 wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Smolenia.

Świetlice socjoterapeutyczne w Rudzie Śląskiej co roku spotykają się na turnieju halowej piłki nożnej – nie inaczej w było i w tym roku. Nad organizacją całości czuwała młodzież – co zdaniem prezesa stowarzyszenia również zasługuje na uwagę.

Po raz kolejny w Bytomskim Centrum Kultury odbył się Dzień Misia z Misiami. Fundacja licytowała zebrane od znanych w Polsce osób pluszowe misie – cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zorganizowanie świąt dla podopiecznych organizacji.

Ruda Śląska jako miasto leżące w samym sercu Górnego Śląska ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby stać się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Niestety w dobie zapaści gospodarczej inwestorzy bardzo ostrożnie planują kolejne przedsięwzięcia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Piotr Litwa ponowił apel do załóg górniczych o wzmożoną rozwagę podczas pracy, ponieważ praktycznie co roku w okresie przedświątecznym w śląskich kopalniach dochodzi do wielu wypadków.