We niýkerych tajlach Rudy Ślůnski sztartnůło pora punktw frajnyj prowny spůmogi. Jak na razie majům zainteresowanych.

Kej kůńczy sie jedyn rok, a napoczyno drugi, czynsto podsumowywuje sie roztomajte rzeczy. Bezto bylimy we rudzkim Krys Urzyndzie Roboty, we kerym pedzieli nům jako to łůni porachowali.

We Rudzie Ślůnski jak kożdego roka wolůntariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiyrali piniůndze na spůmoga. Jednako tyn 24. juże finoł tyj niýôbycznyj ôrkestry we Rudzie Ślůnski bůł doś interesantny.

We Sztad Muzeum minana Maksymiliana Chroboka we Rudzie Ślůnski mielimy uostatnio niýłobyczny kůncert. Dlo tych, kerzi tam prziszli, kolyndowała gůrolsko kapela Jontki.

 

6 januara kajniýkaj bajslowane sům Orszaki Trzech Króli, czyli tak po prowdzie marsze, kere spůminajům jako to do Christusa prziszło 3 Myndrcůw ze świota.