Złodzieje potrzebują zaledwie kilku minut, żeby wyciąć z samochodu katalizator. W ostatnich tygodniach na terenie Rudy Śląskiej dochodzi coraz częściej do takich kradzieży. Policja apeluje o ostrożność i częściej patroluje rudzkie osiedla.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” - to programy skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie realizował w 2023 r. Na wspomniane programy miasto pozyskało prawie 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Usługi świadczone w ramach programów są bezpłatne i ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jak i „Opieka wytchnieniowa” dostępne będą dopiero po wyłonieniu realizatora.

Przedstawiciele władz, samorządowcy, radni Sejmiku Śląskiego oraz mieszkańcy gmin zagrożonych wywłaszczeniem z majątków w związku z budową trasy szybkich kolei w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego spotkali się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Z roku na rok coraz więcej Polaków podupada na zdrowiu psychicznym. Na depresję coraz częściej chorują nawet dzieci. Niestety na wizytę u psychologa lub psychiatry często czeka się tygodniami lub miesiącami. My w Światowym Dniu Walki z Depresją zawitaliśmy w ramach zimowego studia do Centrum Terapii Zielony Przylądek w Sosnowcu.

6 marca w Rudzie Śląskiej rozpocznie się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Po raz pierwszy będzie się on odbywał za pośrednictwem platformy internetowej. Na dokonanie zgłoszenia lub złożenie wniosku w formie elektronicznej oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji do wybranej szkoły rodzice dzieci będą mieli czas do 17 marca 2023 r. do godziny 15:00.