Sprzyjająca pogoda pozwala generalnemu wykonawcy na sprawną realizację kolejnego etapu prac przy budowie nowej linii tramwajowej w Katowicach. Postęp robót pozwoli od początku kwietnia na wznowienie ruchu tramwajów zarówno wzdłuż ul. Gliwickiej jak i ul. Chorzowskiej.

W Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. „Modernizacji Parku Śląskiego” i zespołu zaangażowanego w przedsięwzięcie pn. „EkoPark - Zielona Perła Śląska”. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele zarządu województwa śląskiego – marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak i członek zarządu, Krzysztof Klimosz.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby prób samobójczych podjętych przez dzieci i nastolatków. Według danych KGP w Polsce odnotowano 2031 takich przypadków, z których 150 zakończyło się śmiercią. Te dane mogą być jednak mocno niedoszacowane, ponieważ obejmują tylko te przypadki, które w ogóle zostały Policji zgłoszone. – Depresja wśród dzieci i młodzieży jest dziś poważnym problemem – mówi psycholog, dr Wiesław Poleszak. Jak wskazuje, COVID-19 wzbudził obawy o zdrowie psychiczne całego pokolenia dzieci, ale pandemia może być tylko wierzchołkiem góry lodowej od dawna narastających problemów z tym związanych. 

Burloch Arena będzie nosić imię  Grażyny Dziedzic – tak zdecydowali dzisiaj rudzcy radni. – Prezydent Dziedzic nie tylko zainicjowała modernizację i rozbudowę obiektu, ale aktywnie z niego korzystała – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Wielu rudzian spotykało ją tutaj jeżdżącą na rolkach czy łyżwach. Myślę więc, że nie tylko ja cieszę się, że od dziś to wyjątkowe miejsce będzie nosić imię wyjątkowej osoby w historii naszego miasta – mówi. Rewitalizacja obiektu rozpoczęła się w 2013 r., a kolejne inwestycje są nadal realizowane.

Rozwój sektora energetyki odnawialnej w miejscu byłych zakładów górniczych to wskazania ekspertów Banku Światowego na zagospodarowanie terenów pokopalnianych w Rudzie Śląskiej. Szczególnym obszarem, który powinien zostać zrewitalizowany, jest teren po kopalni Pokój. W tym przypadku wiodącym kierunkiem zagospodarowania ma być budownictwo mieszkaniowe. Przedstawione dziś w Rudzie Śląskiej rekomendacje to efekt ponadpółrocznych analiz w ramach pilotażowego programu prowadzonego przez Bank Światowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.