Od 1 kwietnia osoby niedosłyszące, głuchonieme oraz niesłyszące będą mogły korzystać w kontaktach z administracją publiczną, z pomocy tłumacza języka migowego. Niestety w wielu miastach na Górnym Śląsku nie brakuje barier architektonicznych, które znacznie utrudniają życie osobom niepełnosprawnym.

Specjaliści rudzkiej Komendy od dwóch lat prowadzą spotkania z osobami starszymi gromadzącymi się w Dziennych Domach Pomocy Społecznej na terenie Rudy Śląskiej oraz w terenowych oddziałach Związku Emerytów i Rencistów a także działkowcami Polskiego Związku Działkowców. Działania to jeden z elementów Programu "Razem Bezpieczniej".

Dziś o godz. 18:00 na żywo, na antenie TV Sfera oraz na naszej stronie internetowej, debata z udziałem przedstawicieli najważniejszych ugrupowań politycznych w  Rudzie Śląskiej.

Właściciele mieszkań, domów, gruntów i garaży w tym tygodniu muszą zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Chyba, że gmina spóźni się z decyzją co do jego wysokości. W Rudzie Śląskiej nie wszyscy otrzymali takie decyzje.

Urząd Miasta, Stowarzyszenie Dress for Success oraz Powiatowy Urząd Pracy zorganizowały w Rudzie Śląskiej konferencję "Kobieta w Roli Głównej". Gościem honorowym w Miejskim Centrum Kultury była Jolanta Kwaśniewska.