Juże niýdugo Sztad Muzeum miana Maksymiliana Chroboka na Rudzie we Rudzie Ślůnskij sie powiynkszy. Wszysko skuli tego, co prziłůnczůne a zrychtowane uostanům pomiyszczynia po downym kůmisariacie policje, kery bůł wele niego.

Zrychtowany a ôddany do użytku uostoł stadiůn przi ceście Czarnoleśnyj we Rudzie Ślůnskij. Dziynka tymu bydzie můgła nazod prziś sam lekoatletyka za prawdziwego zdarzynio.

Napoczła sie realizacjo wywelowanyj kůncepcje modernizacje cesty Janasa we Rudzie Ślůnskij. Jako uzdali same miynszkańce, bydzie łůna przejezdno, a bydzie wiyncyj parkplacy.

We Bytůniu miynszkańce wyleźli a głośno pedzieli, iże Bytůń to niý ma hasiok ai że chcům żyć we czystym a niý schacharzůnym sztadzie.

9 augusta we cołkim welcie obłażůny je Dziyń Ludności Tubylczyj. Beztuż we Rudzie Ślůnskij we filji numer 18 Sztad Publik Bilbiotyki na Halymbie sbajslowany uostoł Dziyń Ślůnzoka.