Kůnst a zamiłowaniý bůły motywym kludzůncym na latośnyj edycji Fashion Mani. We Glýwicach mieli ôkazjo przedstowić sie niýkůmercyjne projektanty, dlo kerych moda to niý knif na gibke piniůndze, nale przede wszyskim kůnst.

We Radziůnkowie napoczyno sie nostympny etap uozwijanio drůgůw. Teroźnie prziszoł czos na zachodnio ôbwodnica.

Ô tym, iże kůmunikacjo je wożno, wiy kożdy. Żodnego tyż chyba niý trza przekůnywać, jak wożno kůmunikacjo je we biznesie. Beztuż, coby lepij sie kůmunikować a nawiůnzać nowe kůntakty, sbajslowany je cykel trefůw „Jej wysokość komunikacja”.

Chocioż pogoda niý bůła nojlepszo, to na ludzi szło liczyć. Juże nostympny roz polecioł „Bieg Wiewiórki” we Rudzie Ślůnskij, kery zachynco do aktiwnego spyndzanio fraj czosu.

Na ôstatnij sesyji Syjmika Ślůnskij Rejyncje Rajce przijyni plan gospodarowanio harmoziami na lata 2016-2020. We założyniach je miyndzy inkszymi spolaniý harmozi we Rudzie Ślůnskij. A jako sie na to zapatruje sama Ruda?