Uostatnim czosy dało sie słyszeć ô rankingu #siężyje, we kerym ludzie pedzieli jako żyje sie we roztomajtych sztadach we Polsce. Jako piyrszy na tapeta poszoł transport. I co wyszło?

Rechtory mieli niýdowno sposobnoś trefić a pouosprowiać ô tym, jako zachyncić szkolorzy do uczynio sie, a jako im ta wiedza przekozywać. Dziynka sbajslowanyj kůnferyncji we Sztad Urzyndzie Rudy Ślůnski, mieli ôkazjo snolyź dydaktyczne inszpiracje.

We szport hali Sztad Ôstrzodka Szportu a Rekreacje na Halymbie we Rudzie Ślůnskij juże nostympny roz sbajslowano uostała Giełda Szulůw Ponadgýmnazyjalnych.

Na placu po downyj Szkole Ponadgimnazjalnyj nr 3 we Rudzie Ślůnskij ruszůła robota. Jednako eli przi ceście Kłůdnickij bydymy mieli nostympny market, hotel abo restaurana?

Na placu po downyj Elektrowni Halymba we Rudzie Ślůnskij mo być postawiůny zakład przetworzanio niýzichernych harmozi. Miynszkańce juże zaprotestowali. Juże abo dopiyro, bo cołko sprowa, co tera wylazła na wiyrch, ciůngnie sie juże ôd poru miesiyncy.