Ze względu na galopującą inflację pracodawcy w przyszłym roku dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego.

To już druga odsłona programu Studio Jesień w Telewizji Sfera. Tym razem zawitaliśmy do pięknych wnętrz luksusowego hotelu Rezydencja w Piekarach Śląskich. Rozmawialiśmy m.in. o terapii uzależnień, akcji pomocowej Caritas Archidiecezji Katowickiej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem, treningu mentalnym dla piłkarzy oraz poznawaliśmy tajniki portalu społecznościowego LinkedIn.

Uroczyste pasowanie na ucznia w rzemiośle odbyło się dzisiaj w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach. W tym roku szkolnym 72 adeptów zawodów rzemieślniczych rozpocznie praktyczną naukę zawodu w 40 zakładach działających w Rudzie Śląskiej. Organizatorem wydarzenia, tradycyjnie jak co roku, był Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.

Gotowe są kolejne inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. To długo wyczekiwany przez właścicieli czworonogów wybieg dla psów oraz zmodernizowane place zabaw przy przedszkolach nr 9 oraz 35. - Budżet obywatelski to fantastyczna sprawa, bo daje mieszkańcom bezpośrednią możliwość decydowania o przedsięwzięciach realizowanych w mieście, szczególnie w ich najbliższym otoczeniu – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Podczas prac remontowanych na ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach natrafiono na niewybuch z okresu II wojny światowej. Miejsce zdarzenia przez kilka godzin zabezpieczała policja, czekają na przyjazd saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach.