Od 1 czerwca br. przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się PreZero Service Południe Sp. z o.o. To efekt rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. Zmianie nie ulegnie natomiast stawka opłaty śmieciowej.

W najbliższą sobotę /20 maja br./ odbędzie się piknik przy jedynym czynnym w regionie zabytkowym piecu chlebowym, tzw. „piekaroku” (ul. Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda). Obok degustacji chleba, wypiekanego na naturalnym zakwasie, w programie wydarzenia zaplanowano prelekcję o historii miejsca, pogadankę o pszczołach oraz warsztaty kreatywne dla dzieci. Imprezę poprowadzi Inga Papkala.

Już po raz trzeci Rodzinne Ogrody Działkowe z całego regionu otrzymają finansowe wsparcie. W tym roku do podziału była kwota 1,5 mln zł rozdysponowana pomiędzy 35 beneficjentów.

Zarząd Transportu Metropolitalnego rozstrzygnął przetarg i podpisał nowe umowy przewozowe. Kontrakty na obsługę sieci połączeń na łączną kwotę 270 mln zł i 25 mln wozokilometrów wygrali przewoźnicy Usługi Transportowe Pawelec Krzysztof oraz konsorcjum LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar S.J i PKS Południe sp. z o.o. Obie firmy do realizacji nowych zadań będą potrzebować ok. 40 nowoczesnych autobusów.

Rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Można je składać do 24 maja w formie papierowej, a do 2 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie prawie 5,3 mln zł.