Polski Ład wprowadzi wyższą kwotę wolną od podatku, nowe ulgi podatkowe czy reformę składki zdrowotnej. Zyskają najmniej zarabiający i 90 proc. emerytów i rencistów. Stracą jednak emeryci, których świadczenie wynosi 5 tys. zł brutto lub więcej. – Tego typu działania podważają zaufanie do państwa. Nie wiemy, jaki będzie kolejny ruch i czy tym, którzy mają wysoką emeryturę, nie przyjdzie płacić jeszcze wyższych podatków – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Kolejny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych uruchomiono w Świętochłowicach. Do punktu przy ulicy Szpitalnej można przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, farby i rozpuszczalniki, a także złomy metali, zużyte opony oraz inne odpady wielkogabarytowe.

W sumie 610 tys. zł na pomoc dla bezpańskich zwierząt przeznaczą władze Rudy Śląskiej na 2022 rok.  Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo kastrację, czipowanie, a także poszukiwanie nowych właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko, które otrzyma 564 tys. zł. Pozostałą część pieniędzy otrzymają inne podmioty opiekujące się zwierzętami.

Rada Miasta uchwaliła budżet Chorzowa na rok 2022. Ze względu na zmiany podatkowe kolejne 12 miesięcy będzie zdecydowanie trudniejszych. Nie obejdzie się bez oszczędności. Dochody zaplanowano na kwotę 675.353.644,97 zł, w tym bieżące mają wynieść 635.563.523,17 zł, a majątkowe 39.790.121,80 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 725.321.483,15 zł.

Życzymy Wam wszystkiego co najlepsze!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnej i ciepłej atmosferze.

Wiary w lepsze jutro, zdrowia i pogody ducha!

- Grupa Sfera